Šiaulių specialiojo
ugdymo centras
Šiaulių specialiojo
ugdymo centras

VISUS MALONIAI KVIEČIAME

 susipažinti su Šiaulių specialiojo ugdymo centru!!!

Šiaulių specialiojo ugdymo centre ugdomi vaikai nuo 2 iki 21 metų, turintys vidutinius ar sunkius judesio ir padėties, lėtinius neurologinius, įvairiapusius raidos bei kompleksinius sutrikimus ir didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius.

VISUS MALONIAI

KVIEČIAME

 susipažinti su Šiaulių specialiojo ugdymo centru!!!

Šiaulių specialiojo ugdymo centre ugdomi vaikai nuo 2 iki 21 metų, turintys vidutinius ar sunkius judesio ir padėties, lėtinius neurologinius, įvairiapusius raidos bei kompleksinius sutrikimus ir didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius.

Susipažink su mūsų

teikiamomis paslaugomis, bendrabučiu,
socialine ir reabilitacine pagalba.

Susipažink su mūsų

teikiamomis paslaugomis, bendrabučiu,
socialine ir reabilitacine pagalba.

VISUS MALONIAI

KVIEČIAME

 susipažinti su Šiaulių specialiojo ugdymo centru!!!

APIE UGDYMO PROGRAMAS

Č ia yra vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikytos pradinio, pagrindinio ugdymo, individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų poreikių

turintiems vaikams pritaikytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai, mokymosi pasiekimų pažymėjimai, pažymėjimai baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

APIE UGDYMO

 PROGRAMAS

Č ia yra vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikytos pradinio, pagrindinio ugdymo, individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams pritaikytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai, mokymosi pasiekimų pažymėjimai, pažymėjimai baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

foto_1
foto_2
foto_1
foto_2

GLOBOS PASLAUGOS

Centre veikia bendrabutis ne Šiaulių miesto mokiniams. Veikia Dienos socialinės globos skyrius, kuriame teikiamos dienos socialinės globos paslaugos neįgaliems suaugusiems asmenims po 21 metų. Teikiamos reabilitacinės paslaugos: masažas, hidroterapija (vaistažolių, povandeninio masažo vonios), termoterapija (karšti įvyniojimai), kineziterapija, logoterapija, ergoterapija.

GLOBOS PASLAUGOS

Centre veikia bendrabutis ne Šiaulių miesto mokiniams. Veikia Dienos socialinės globos skyrius, kuriame teikiamos dienos socialinės globos paslaugos neįgaliems suaugusiems asmenims po 21 metų. Teikiamos reabilitacinės paslaugos: masažas, hidroterapija (vaistažolių, povandeninio masažo vonios), termoterapija (karšti įvyniojimai), kineziterapija, logoterapija, ergoterapija.

Priėmimas į centrą

Prašymai dėl priėmimo į Šiaulių specialiojo ugdymo centrą priimami kasdien,

nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Maloniai laukiame Jūsų.

Priėmimas į mokyklą

Prašymai dėl priėmimo į Šiaulių specialiojo ugdymo centrą priimami kasdien,

nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Maloniai laukiame Jūsų.

Partneriai:Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)