ASPEKTRAS

ASPEKTRAS

2020 m. sausio mėn. 27 d. Šiaulių specialiojo ugdymo centras įsijungė į A Spektro mokyklų tinklą, pasirašydamas bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru. Tinklas sukurtas siekiant sustiprinti ugdymo įstaigų, dirbančių su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais ir mokiniais veiklą. Tinkle dalyvaujančios švietimo įstaigos, švietimo pagalbos ir pedagoginės-psichologinės tarnybos bendradarbiaus vykdydamos elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų integracijos priemones, taip pat įvairiomis formomis bendradarbiaus tarpusavyje.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.