Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Šiaulių specialiojo ugdymo centre

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Šiaulių specialiojo ugdymo centre

Mieli pedagogai, tėveliai, mokiniai,
Esant koronaviruso grėsmei, Šiaulių specialiojo ugdymo centras rengiasi nuotoliniam mokymuisi ir skiria skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius), kurie konsultuos mokinius, tėvus ir mokytojus technologijų naudojimo klausimais. Iškilus klausimams, juos galima pateikti atsakingiems asmenims:
kompiuterių sistemos inžinieriui Nerijui Kuogai elektroniniu paštu nerijus.kuoga@gmail.com (8 699 21857)
direktoriaus pavaduotojai ugdymui Elonai Kšenevičienei elektoriniu paštu elonakse@gmail.com (8 620 15041)
Su Šiaulių specialiojo ugdymo centro ugdymo proceso organizavimo nuotolinio būdu tvarkos aprašu galima susipažinti mūsų Centro svetainėje http://siauliusuc.lt/ ir Mano dienynas.lt
Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus!:)

​Administracija

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.