VEIKLA


Informaciją apie metines ataskaitas
galite parsisiųsti  paspaudę nuorodą.

2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio 31 d.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. gruodžio 31 d.
Biudžetinių pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. gruodžio 31 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2K
Biudžeto lėšų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2MK
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2SB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2SB-1
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2SL
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2SP
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2VD
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2VL-01
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2VL-02
Biudžeto lėšų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2VL-02-02
Biudžeto lėšų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma 2VL-03
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Aiškinamasis raštas 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti,  2017 m. rugsėjo 30 d.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. rugsėjo 30 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, forma KB-01
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, forma 2MK-3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. forma 2S-03
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, forma 2SB-3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, forma 2SP-3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, forma 2VB-01
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, forma 2VB-VL-03
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, forma 2VD-3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, forma 2VL-01
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
DU 2017 m.  I ketvirtis
DU 2017 m. II ketvirtis
DU 2017 m. III ketvirtis
DU 2017 m. IV ketvirtis
DU 2017 m. vidutinis metinis darbo užmokestis

2016 m. 

Informaciją apie metines ataskaitas
galite parsisiųsti  paspaudę nuorodą.

2016 m.