BENDRABUTIS


Bendrabutis

Centro bendrabutis suteikiamas ne Šiaulių mieste gyvenantiems ir neturintiems galimybės kasdien atvykti į Centrą iš namų mokiniams (vaikams).

Pageidaujančio apsigyventi Centro bendrabutyje mokinio (vaiko) tėvai (globėjai) Centro direktoriui pateikia raštišką prašymą.

Mokiniai (vaikai) Centro bendrabutyje apgyvendinami nemokamai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokiniai (vaikai) bendrabutyje gyvena penkias dienas per savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio.