VEŽIOJIMO PASLAUGOS


Vežiojimo paslaugos

Ugdytinių vežiojimo tvarkos aprašas nustato Šiaulių specialiojo ugdymo centro ugdytinių vežiojimą geltonuoju autobusu į (iš) Centrą (o), renginius, ekskursijas bei darbuotojų kelionėms (tiesiogiai susijusiomis su darbo funkcijų atlikimu).