Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras

Visus maloniai kviečiame susipažinti su Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centru!

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centre ugdomi vaikai nuo 2 iki 21 metų, turintys vidutinių ar sunkių judesio ir padėties, lėtinių neurologinių, įvairiapusių raidos bei kompleksinių sutrikimų ir didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Apie ugdymo programas

Vykdomos programos:

Ikimokyklinio ugdymo bendrosios ir pritaikytos programos;
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios ir pritaikytos programos;
Pradinio, pagrindinio ugdymo bendrosios, pritaikytos ir individualizuotos programos;
Socialinių įgūdžių ugdymo programa;
Neformaliojo švietimo programos.

Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

pradinio, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai, mokymosi pasiekimų pažymėjimai, pažymėjimai baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

Apie teikiamas paslaugas

Švietimo pagalba: lpgopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, judesio korekcijos pedagogo.

Specialioji pagalba: mokytojo, auklėtojo padėjėjo.

Teikiamos apgyvendinimo paslaugos penkias dienas per savaitę ne Šiaulių miesto mokiniams. Veikia Dienos socialinės globos skyrius. Teikiamos dienos socialinės globos paslaugos neįgaliems suaugusiems asmenims nuo 21 metų.

Teikiamos reabilitacinės paslaugos: masažas, hidroterapija (baseinas, vaistažolių, povandeninio masažo vonios), termoterapija (karšti įvyniojimai), kineziterapija, ergoterapija.

Teikiama pavėžėjimo paslauga.

Priėmimas į centrą

Prašymai dėl priėmimo į Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centrą priimami kasdien

nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Mums svarbi Jūsų nuomonė

Mums labai svarbi jūsų nuomonė, nes tikime, kad geriausi rezultatai pasiekiami bendradarbiaujant. Todėl maloniai prašome pasidalinti savo mintimis, pateikti pastabas arba tiesiog pagirti kurį nors mūsų įstaigos narį.