Įstaigos vadovas

Direktorė

Eglė Jankauskienė

CV galite atsisiųsti paspaudę čia.

Direktorės atostogų grafikas:

1. Nuo 2023-05-27 iki 2023-06-16. Kasmetinių atostogų metu direktorę vaduos direktoriaus pavaduotoja Elona Kšenevičienė.

2. Nuo 2023-08-01 – 2023-08-11. Kasmetinių atostogų metu direktorę vaduos direktoriaus pavaduotoja ūkiui Daiva Peldavičienė.


Komandiruotės