Įstaigos vadovas

Direktorė

Eglė Jankauskienė

CV galite atsisiųsti paspaudę čia.

Direktorė atostogaus nuo 2022-06-20 iki 2022-07-22.

Atostogų metu direktorę vaduos:

nuo 2022-06-20 iki 2022-07-05 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elona Kšenevičienė;

nuo 2022-07-07 iki 2022-07-22 – direktoriaus pavaduotoja ūkiui Daiva Peldavičienė.

Komandiruotės