Istorija

Šiaulių miesto lopšelis – darželis „Du gaideliai“ atidarytas 1976 m. lapkričio 28 d. iki 1992 m. buvo bendrojo ugdymo ikimokyklinė įstaiga. 1992 m. rugsėjo 1 d. atidarytos 3 specialiosios ikimokyklinės grupės vaikams, turintiems judesio ir padėties bei kompleksinius sutrikimus. 1994 m. lopšelis – darželis „Du gaideliai“ reorganizuotas į darželį – mokyklą specialiųjų poreikių vaikams. Atidarytos pradinės specialiosios bei lavinamosios klasės.
1999 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu darželis – mokykla reorganizuotas į Šiaulių specialiojo ugdymo centrą, leista vykdyti pagrindinį ugdymą vaikams, turintiems judesio ir padėties bei kompleksinius sutrikimus. 2004 m. leista vykdyti vidurinį ugdymą specialiųjų poreikių mokiniams.

2012 m. gruodžio 3 d. atidarytas Dienos Socialinės globos skyrius suaugusiems neįgaliems asmenims nuo 21-erių metų.

2013 m. išleista paskutinė VIII-oji abiturientų laida. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių specialiojo ugdymo centras vėl tapo pagrindine mokykla. Pradėta vykdyti socialinių įgūdžių ugdymo programa specialiųjų poreikių mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotas programas. Nuo 2014 m rugsėjo 1 d. atidarytos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės vaikams turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų.

2016 metais lapkričio 18 d. įstaiga atšventė 40-metų jubiliejų.

2018 m. sausio 18 d. atidarytas naujas priestatas su baseinu ir naujomis klasėmis bei kabinetais.