Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Įsakymas Dėl mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Šiaulių miesto mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo rekomendacijos

Sprendimas Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2023-2024 mokslo metais nustatymo

Sprendimas Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2024-2025 mokslo metais nustatymo

Priedas T-76

 Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Sprendimas Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Sprendimas Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Šiaulių Spindulio ugdymo centro mokinių priėmimo į Centrą tvarkos aprašas

Į 1-10 ir Socialinių įgūdžių ugdymo klases prašymą ir kitus reikalingus dokumentus atnešti Centro direktorei, darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos).

Penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos).

Telefonas ir el. paštas pasiteiravimui ( 8 41)  55 27 71, siauliusuc@gmail.com