Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dienos socialinės globos skyrimo teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašas

Dienos socialinės globos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo. 1 priedas

Dienos socialinės globos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo 2 priedas

Įsakymas Dėl reikalavimų nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms patvirtinimo

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

Socialinės globos normų aprašymas

Sprendimas Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimas Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. T-44

Sprendimas Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. spredimo Nr. T-30 Dėl biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo pakeitimo

Įsakymas Dėl asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo

Asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo 

Šiaulių Spindulio ugdymo centro asmenų priėmimo į Dienos socialinės globos skyrių tvarkos aprašas

Norinčius lankyti Dienos socialinės globos skyrių  reikalingus dokumentus turi atnešti Centro direktorei, darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos).

Penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos).

Telefonas ir el. paštas pasiteiravimui ( 8 41)  55 27 71, siauliusuc@gmail.com