Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstramaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai:

2022 m. sausio 19 d. sprendimas V-107

Dėl ugdymo organizavimo

2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V-1927

2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 priedas

2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. V-1931

2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. V-1963

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronoviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytuose patalpose taisyklių patvirtinimo:

2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 su pakeitimais