Karjeros specialistė Reda Jasaitienė

Darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis – 10.00 – 14.00
Penktadienis – 11.00 – 13.00

18 kabinetas, II aukštas

El. paštas: karjera.spindulys@gmail.com

Tel. +370 67083027

Karjeros konsultantas:

  • supažindina mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus su Centre vykdoma ugdymo karjerai programa bei teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis.
  • teikia asmenines ir grupines konsultacijas mokiniams savęs pažinimo ir karjeros planavimo klausimais.
  • organizuoja pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, edukacijas, susitikimus su įmonių, įstaigų atstovais.
  • teikia konsultacijas mokytojams, padedant integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus, į neformalųjį ugdymą, popamokinę veiklą.
  • koordinuoja ir vykdo karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną Centre.

Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) Šiaulių miesto mokyklose veiklų kalendorius

 

Dokumentai:

Šiaulių Spindulio ugdymo centro ugdymo karjerai veiklos priemonių planas 2023 mokslo metams

Šiaulių Spindulio ugdymo centro ugdymo karjerai veiklos priemonių planas 2022 metams

Šiaulių Spindulio ugdymo centro ugdymo karjerai veiklos priemonių planas 2021 metams

Aktuali informacija mokiniams, tėvams, mokytojams karjeros ugdymo svetainėse.
Nuorodos: www.mukis.lt  www.aikos.smm.lt  www.euroguidance.lt  www.ldb.lt  www.lamabpo.lt  www.kastu.lt  www.sprc.lt

Kur mokytis baigus 10 klasių (baigę pagrindinio ugdymo programą).

Šiaulių technologijų mokymo centras.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras.

Kelmės profesinio rengimo centras.

Joniškio žemės ūkio mokykla.

,,Karjera Šiauliuose“ – https://karjerasiauliuose.lt/

Ugdymo karjerai veiklos 2022-2023 m. m. 

Aš – virtuvės šefas

Judėjimas – sveikatos šaltinis, judėk, atrask, patirk

Vantos lapas

Savanorystė Maisto banke

Iš kartos į kartą