• Centro bendrabutis suteikiamas ne Šiaulių mieste gyvenantiems ir neturintiems galimybės kasdien atvykti į Centrą iš namų mokiniams (vaikams).
  • Pageidaujančio apsigyventi Centro bendrabutyje mokinio (vaiko) tėvai (globėjai) Centro direktoriui pateikia raštišką prašymą.
  • Mokiniai (vaikai) Centro bendrabutyje apgyvendinami nemokamai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Mokiniai (vaikai) bendrabutyje gyvena penkias dienas per savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio.