Socialinis darbuotojas

Įvertina klientų socialines problemas ir poreikius. Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo procese. Individualiai dirba su klientais, analizuoja ir apibendrina savo darbo rezultatus. Sudaro individualius socialinės pagalbos klientams planus. Rūpinasi klientų socialinių ir buitinių įgūdžių ugdymu.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Padeda klientams apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, maitintis, naudotis buitiniais prietaisais ir priemonėmis, skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, kitomis ugdymo priemonėmis. Dirba komandoje su socialiniais darbuotojais, pedagogais, kitais specialistais.