Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Elona Kšenevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Daiva Peldavičienė

Raštinės administratorė

Indra Butėnienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Danutė Minginienė